Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en onderhouden. Desondanks is Gul & Harnam® Clinics niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op deze website.

Wij zijn selectief ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen/gelinkt. Verwijzingen/links naar informatiebronnen die niet door ons worden onderhouden zijn voor het gemak van de bezoeker. Gul & Harnam® Clinics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Gul & Harnam® Clinics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.gulharnam.com of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Gul & Harnam® Clinics te worden verzocht.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser op uw computer opslaat. Op www.gulharnam.com gebruiken we cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan Gul & Harnam® Clinics geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Gul & Harnam® Clinics, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Email
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Gul & Harnam® Clinics zijn met grote zorg samengesteld. Gul & Harnam® Clinics kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie, noch kunnen er rechten worden ontleend aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen). De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Gul & Harnam® Clinics u dit bericht te verwijderen, geen bijlagen te openen en vestigt Gul & Harnam® Clinics uw aandacht op de onrechtmatigheid van het gebruik, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Privacy Statement

Wat gebeurt er met uw gegevens
Gul & Harnam® Clinics verwerkt persoonlijke en zakelijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een verantwoorde uitvoering van de bedrijfsdoelstellingen van Gul & Harnam® Clinics, in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. en worden. U kunt onze volledige privacyverklaring hier lezen.

Recht van inzage en correctie
U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. U kunt hiervoor schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen.